Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Thema Cultuur en Recreatie

Wat doet Samen Stichtse Vecht op het gebied van het thema CULTUUR EN RECREATIE? Op deze pagina zullen we laten zien wat de activiteiten zijn, welke onderwerpen wij ons het meest bezig houdt èn waar de bewonersgroepen zelf in participeren. Wil jij ook actief worden en meedoen met een onderwerp als onze Musea, de Plassen, de Molens, muziek en evenementen, Toerisme, of weet je een ander leuk onderwerp? Vul hier het contactformulier in en we nemen contact met je op.

Programma 2018 - 2022

Het Vechtgebied wordt de laatste jaren steeds meer bezocht door toeristen. Maarssen 2000 vindt het van groot belang om beleid te maken om zo de recreatieve en culturele aantrekkingskracht van het Vechtgebied te vergroten.

Stichtse Vecht heeft met zijn buitenplaatsen, de Vecht, recreatieplassen en historie de inwoner als ook de toerist veel te bieden. Met de ligging tussen Amsterdam en Utrecht, in het Groene Hart zou de “green garden of Amsterdam” ook van de toenemende toeristenstroom richting de grootsteden moeten kunnen profiteren. Daarbij wil Maarssen 2000 wel de kanttekening plaatsen dat de eigenheid van het gebied behouden blijft.

De verdere ontwikkeling van kleinschalige recreatieve voorzieningen, binnen de bestaande voorzieningen, van zakelijk toerisme is goed mogelijk. De uitbreiding van toeristische mogelijkheden van Stichtse Vecht dienen onderzocht te worden. Denk daarbij aan de ontwikkelmogelijkheden voor bed & breakfast voorzieningen, excursies en aanleg van bepaalde wandel- of fietsroutes. Dit is belangrijk voor Stichtse Vecht en draagt bij tot de economische ontwikkeling van de Gemeente.

Naast het ondersteunen van initiatieven vanuit de recreatieve sector is het voor de leefbaarheid van de woonkernen eveneens noodzakelijk dat de gemeente de initiatieven van de midden- en kleinbedrijven daar waar mogelijk ondersteunt. Maarssen 2000 ziet juist in cultuur een maatschappelijk verbindende factor.

Inwoners van Stichtse Vecht en passanten dienen via een eigen app volledig op de hoogte gebracht te worden van de bezienswaardigheden, activiteiten, fiets-, wandel- en vaarroutes e.d. De bestaande Vecht en Gooi app is niet voldoende.

 • Stimulering van cultuur naast het Prins Bernard initiatievenfonds ook via bedrijfssponsoring bevorderen.
 • Maarssen 2000 onderschrijft de ambities uit de Ambitienota Cultuur in Stichtse Vecht.
 • Maarssen 2000 wil een cultuur & recreatieservicepunt, vergelijkbaar met het Sportservicepunt SV, die de makelaarsrol op zich neemt.

 • Op het gebied van kunst dient er een actief beleid te worden gevoerd, met als doel de kunst in de Stichtse Vecht te behouden en de kunstbeoefening te stimuleren. Kunsteducatie is noodzakelijk om tot een zo breed mogelijk draagvlak voor kunst te komen.
 • Moet meer onderdeel uitmaken van de openbare ruimte. De gemeente moet bij bestemmingsplannen daar weer aandacht aan besteden.
 • Maarssen 2000 is voorstander van (co) financiering uit de particuliere markt.
 • Stimuleren van kleinschalige overnachtingsmogelijkheden (B&B’s).
 • Specifiek beleid maken gericht op het gebruik van gebieden. Daarbij dient duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen toeristische gebieden voor de rust zoekende, natuurlief hebbende toerist en toeristische gebieden voor recreatief vertier.
 • Het aantal luidruchtige evenementen bij de Maarsseveens Plassen moet beperkt blijven, dit is immers een stilte gebied.
 • Creëren van voldoende parkeerplaatsen bij opstapplaatsen voor wandel- en fietstochten, zodat recreanten hun auto kwijt kunnen en de geparkeerde auto’s geen overlast geven in de buurt (m.n. Tienhoven).
 • Met het oog op langer toegankelijkheid en participatie zouden recreatie en horeca nog meer moeten inspelen op Zorgvriendelijkheid.

De gemeente Stichtse Vecht bestaat dit jaar 10 jaar! Niet alleen iets om te vieren, óók om goed na te denken over de toekomst van jouw wijk, buurt en kern. Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waar de bewoners van onze gemeente de kans krijgen een nieuw bestuur te laten vormen. Samen Stichtse Vecht wil mét de bewoners een duidelijke agenda maken voor de aankomende vier jaar en verder. Wil jij ook een bijdrage leveren en meer zeggenschap krijgen? Doe dan ook mee! Denk mee over die thema’s die jij belangrijk vindt en beslis uiteindelijk ook hoe de agenda vorm gegeven moet worden. Voel je vrij onderstaand formulier in te vullen en vermeld daarbij Waarom jij graag mee wilt doen.

Laatste berichten Thema Cultuur en Recreatie
Inwoners
1
Huishoudens
1
Bedrijven
1
woningen
1
× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content