Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Doneren

Wij denken dat Stichtse Vecht mooier kan: democratischer, leefbaarder, veiliger en rechtvaardiger. Dit bereiken wij niet alleen. Zonder overheids subsidies en andere inkomsten zijn we volledig afhankelijk van betalende leden en donaties. Alles kost geld: de website, een campagne, het informeren van bewoners, het verzorgen van bijeenkomsten, etc. Draag jij ook bij aan bij de snelst groeiende lokale partij van de gemeente Stichtse Vecht?

Met veel passie en energie willen wij taboes doorbreken, de samenleving in haar kracht zetten en feiten boven tafel krijgen. Zo proberen wij iets los te maken in de politiek en samenleving, en vernieuwing in gang te zetten. Samen met jou wordt deze beweging groter!
Steun ons met jouw donatie!

doneren
Dit wil ik graag doneren: € -

Je wordt doorgestuurd naar je bank (via Mollie) voor deze donatie.

Giftenreglement ingevolge de
Wet Financiering Politieke Partijen

Artikel 1.

Het bestuur van Samen Stichtse Vecht is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.

Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker en de algemene ledenvergadering.

Artikel 3.

Van geaccepteerde schenkingen boven € 500,00 wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en het adres van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Artikel 4.

De ledenvergadering heeft het recht om deze lijst (vertrouwelijk) te mogen inzien.

Artikel 5.

Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daarmee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 6.

Anonieme schenkingen worden op de in artikel 3 genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten.

Artikel 7.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 21 oktober 2021.

Voorzitter

Secretaris

Wilt u ook lid worden van Samen Stichtse Vecht? Dat kan al voor 10 EUR per jaar! Uw lidmaatschap gaat in zodra uw eerste betaling is verwerkt. Uw lidmaatschap wordt, middels automatische incasso, voortgezet zonder bericht over verlenging totdat u opzegt. U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment opzeggen door contact op te nemen met ons via info@samenstichtsevecht.nl of het contactformulier.

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content