Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Onze kandidaten | 2022

1. Riette Habes

Ik ben Riëtte Habes, getrouwd met Alexander en sinds 1999 woonachtig in Maarssen-broek. Samen hebben we 3 jong volwassenen grootgebracht. Mijn levensmotto: “Er zijn voor de ander, dat maakt jezelf gelukkig”. Politiek is in mijn leven dan ook een logische keuze. Beleid begint gewoon bij ons mensen. Wat willen we; wat kunnen we zelf en wat moeten we voor elkaar regelen. Dat maakt de samenleving leefbaar.

“Er zijn voor een ander, maakt jezelf gelukkig!”

Ik vind het van groot belang dat ieders stem gehoord wordt, juist ook van mensen die in de minderheid zijn. Ik denk graag in oplossingen en mogelijkheden. Ik zoek de verbinding en betrek u als inwoner actief bij gemeentelijk beleid. Samen Stichtse Vecht is een sociaal betrokken beweging waar meer en meer mensen zich via thema’s mee verbonden voelen. Zo mochten we samen het onderwerp Huisjesmelkerij op de agenda zetten en waren we succesvol, dankzij u, op het dossier Omgevingslawaai.

2. Sander Jonker

Ik ben Sander Jonker en ben in 2014 samen met mijn vrouw en twee kinderen in de gemeente Stichtse Vecht gaan wonen.  We waren op zoek naar een locatie met veel groen, speeltuinen, scholen, winkels en sport in de buurt, het liefst aan het water met een ruime tuin. Een af-huis, dit omdat ik met knutselen niet zo handig ben. Ik ben weer goed in digitale communicatie, adoptief veranderen en ICT. Ook bereikbaarheid was ontzettend belangrijk.

Toen wij in Maarssenbroek kwamen wonen, was onze zoon ernstig ziek. In de eerste jaren hebben we veel mee moeten maken en kwam alles tot een hoogtepunt in 2016, met twee ambulances en een trauma helicopter onderweg. Mijn zoon werd gereanimeerd en terwijl ik dat deed, konden de ambulances niet goed bij mijn huis komen. Mijn eerste “aanvaring” binnen onze gemeente…

Op de IC-afdeling van het ziekenhuis heb ik onze zoon beloofd dat hij hier veilig, gezellig en gezond oud gaat worden. Als papa ben ik verplicht mijzelf aan die belofte te houden. Dit is mijn intrinsieke motivatie om in onze gemeente zeer actief dát te veranderen, wat verbeterd moet worden én te beschermen wat goed is. 

Andere werkzaamheden: voorzitter van Stichting Prematurendag, landelijk coördinatie overleg (LCO) van Code Oranje, initiatiefnemer van platform BewonersStichtseVecht.nl.

3. Nova Schriek

Ik ben Nova Schriek en studeer in Wageningen en ben woonachtig in Maarssen-broek. Ik ben in mijn vrije tijd actief als instructeur en junior lifeguard bij de Reddingsbrigade en werk ik bij de kartfabrique. Ik vind het belangrijk dat er meer representatie van jongeren in de politiek komt. Als ik nu naar de politiek kijk dan heb ik niet het gevoel dat er genoeg mensen zitten die de jongeren vertegenwoordigen terwijl deze vertegenwoordiging wel heel belangrijk is.

“Iedere stem telt.”

Jongeren denken anders over dingen na en zijn in een andere tijd opgegroeid, de politiek zou hierin mee moeten groeien in plaats van vast te houden aan oude gebruiken. Verschillende generaties kunnen veel leren van elkaar maar dan moet deze mogelijkheid er ook zijn. Om deze reden zou ik de jongeren willen vertegenwoordigen met Samen SV in de gemeenteraad. Uiteraard zal ik voor iedereen een aanspreekpunt zijn en zal van alle bewoners van Stichtse Vecht hun stem gehoord worden.

4. Gerrie van den Berg

Mijn naam is Gerrie van den Berg en ik woon samen met mijn gezin in Breukelen. Op 15-jarige leeftijd ben ik, eind jaren ’80, vanuit hartje Utrecht met mijn ouders naar de gemeente Stichtse Vecht verhuisd. Wij betrokken een monumentaal pand nabij het voormalige FAM (stofzuigerfabriek)-terrein. Destijds een mooi Nederlands product, maar voor de omgeving is het goed dat deze fabriek verdwenen is wat gepaard ging met milieu belasting en veelal zwaar verkeer waar de toegangswegen niet op berekend zijn. In de jaren voor de verhuizing reden we dan ook iedere zondag met de auto de gehele route langs de Vecht om ‘huizen te kijken’. De omgeving had toen al een enorme aantrekkingskracht op mijn ouders en ik kan wel zeggen dat die aantrekkingskracht inmiddels ook zeker op mij van toepassing is..

Met de jaren ben ik me bewuster geworden van al het moois in de omgeving. Om niet te zeggen; ik heb ‘het Vechtgevoel’ ontwikkeld. Dat gevoel dat als een ader door Stichtse Vecht loopt, en nu ook door mijn bloed stroomt. Het is een omgeving waar we zuinig op moeten zijn.

Doordrongen van hoe uniek dit cultuurhistorische gebied in de gemeente Stichtse Vecht is, wil ik mij daarom inzetten voor het behoud van dit buitengewone stukje Nederland. Daarbij wil ik de toegankelijkheid niet uit het oog verliezen, zodat ook  anderen hier kunnen genieten.

Het afgelopen heb ik mij meer en meer verdiept in het programma van Samen Stichtse Vecht. De partij staat voor alle kernen en probeert alle betrokkenen aan te spreken. Ik onderschrijf dit belang, tenslotte sta je samen sterker! De partij zet de inwoners op de eerste plaats, want met elkaar kunnen wij meer bereiken. Veel meer dan we denken. Samen Stichtse Vecht zet mensen in hun eigen kracht. 

5. Primla Jaipal

Mijn naam is Primla Jaipal en ik ben 41 jaar geleden uit Suriname geëmigreerd naar Nederland. De staatsgreep van 25 februari 1980 heb ik als tienermeisje van 14 jaar meegemaakt. Eenmaal in Nederland streek ik neer in Maarssenbroek waar ik mijn hart heb verpand aan deze kern. Ik heb me goed aangepast en ben geïntegreerd in de Nederlandse samenleving met behoud van mijn eigen identiteit. Ik ben Hindoestaan en belijd het Hindoeïsme. Deze religie is meer een levenswijze, die haar richtlijnen geeft hoe in het leven te staan. Juist vanuit deze stroming heb ik meegekregen om dienstbaar te zijn aan de samenleving als grote geheel. Dit heet “Sewa”.  Vanuit deze basisgedachte ben ik mantelzorger pur sang en zelfs het gezicht van de gemeentelijke campagne ‘Voor elkaar’ geweest in 2016 met het filmpje “ koken met oompie”. Hierin laat ik zien dat ik zorg voor een buurtgenoot die geen netwerk heeft en nog steeds bezoek ik hem. Daarnaast ben ik als alleenstaande moeder ook mantelzorger voor mijn moeder en dochter.

Ik werk al ruim 15 jaar als kwaliteitsmedewerker bij de gemeente Soest bij afdeling Dienstverlening (Burgerzaken). Ook heb ik 10 jaar ervaring opgedaan bij de toenmalige gemeente Maarssen en weet dus hoe belangrijk dienstverlening voor de burger is.

Ik ben in 2014 bij de lokale partij Maarssen 2000 gekomen, omdat ik veel bureaucratie tegenkwam en van mening was niet aan de zijlijn te staan maar actief mee te praten. Ik besefte dat aansluiten bij een politieke partij de kans was voor mij om iets aan de situatie te kunnen doen door mee te denken en mee te praten. Daarom begeleid ik ook mensen bij het ‘brede keukentafelgesprek’ bij aanvragen voor WMO-voorzieningen. De regeldruk kan veel minder door “slimme regels” in te voeren, maar ook een proactieve houding door goed te luisteren is erg belangrijk om mensen in hun kracht te zetten.

Anno 2022 is de nieuwe naam van de partij Samen Stichtse Vecht geworden en ben ik nog steeds trouw lid van de partij, met een aanwas aan nieuwe gezichten en talenten. Waarom ik mij verkiesbaar heb gesteld voor deze partij? Samen SV is een partij waarbij ik geestelijke vrijheid heb om mijn ideeën en voorstellen kenbaar te maken. We kijken om naar alle twaalf kernen en pikken de signalen van de inwoners op om zaken op de politieke agenda te krijgen. Samen Stichtse Vecht is een partij die vooral de verbinding zoekt met inwoners, want alleen SAMEN STA JE STERK!

6. Nick Harderman

Ik ben Nick Hardeman, geboren op 19 mei 1987 in Utrecht, echter opgegroeid in de kern Breukelen. Zowel de basisschool, als de middelbare school heb ik afgerond in Breukelen. Ook op het gebied van werk en sport ben ik altijd verweven geweest met deze kern en voel ik mij thuis in onze mooie gemeente.

“Samen met inwoners, ondernemers en gemeente dan sta je samen sterk!”

Ik ben werkzaam als ondernemer in de “grond & infrabouw”, “metaalbewerking” en toepassing hiervan op gebied van (sport)afrasteringen. De opgedane kennis wil ik toepassen om samen met u een mooiere en veiligere gemeente te maken. Veilig spelen voor iedereen en de algemene bereikbaarheid zoals stoepen, looppaden en wandelroutes vind ik dan ook zeer belangrijk en moeten op orde zijn! Tevens ben ik groot voorstander van lokale samenwerking tussen gemeente, ondernemers en alle bewoners van onze gemeente. 

Ik ben met Samen Stichtse Vecht in aanraking gekomen als actief wijkvertegenwoordiger van het Rode Dorp in Breukelen. Ik heb toen gemerkt dat bij Samen Stichtse Vecht de inwoner echt centraal staat en dat er naar hen geluisterd wordt. Naast het luisteren en meedenken in oplossingen, werd er ook echt wat gedaan met mijn visie. Deze manier van positief communiceren heeft mij doen besluiten dat ik mij graag kandidaat stel.

7. Maria Zevenbergen

Ik ben Maria Zevenbergen, geboren Rotterdamse en de Rotterdamse mentaliteit is mij niet vreemd: Niet lullen, maar poetsen,” Ik kan erg slecht tegen onrecht en liegen, voor mij is afspraak ook echt afspraak. Ik ben altijd actief geweest bijvoorbeeld bij de cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Utrecht en alles wat met participatie en cliëntvertegenwoordiging in de Jeugdzorg. Jeugd heeft de toekomst en moet zorgeloos in eigen gezin en omgeving veilig groot worden, is een onderwerp waar ik echt voor sta. Ik heb in het verleden ook wijkcommissiewerk gedaan in de Schildersbuurt en weet hoe belangrijk bewonersorganisaties zijn voor de wijk, maar ook in contact met de gemeente.

Momenteel ben ik zeer actief in de Willem van Hoornhof en zie dat steeds meer bewoners kwetsbaar zijn. Goede zorg en in contact staan met bewoners is van groot belang en daar zet ik mij op alle mogelijke manieren voor in.

8. Flip Tengnagel

Ik ben Flip Tengnagel en in het trotse bezit van een koninklijke onderscheiding, vanwege mijn jarenlange vrijwillige inzet voor onze samenleving. Mijn hart en passie lag altijd bij de voetbal, volkssport nummer 1. Als voormalig terreinmeester en jarenlang vrijwilliger weet ik wat het huidige onderhoudsbeleid van verenigingen vraagt. We maken ons dan ook hard voor een eerlijke regeling en goed onderhoud. De gemeente moet weer een echte sportgemeente worden, dat is mijn eerste wens voor Stichtse Vecht.

“Samen sociaal sterk, dat is mijn devies voor de toekomst!”

Naast de voetbal ben ik altijd betrokken geweest bij de Voedselbank en weet ik wat het is als mensen financieel en emotioneel in de problemen zijn. Op die manier ben ik vaak betrokken geweest bij statushouders die tegen muren aanlopen als ze willen inburgeren. Ik sta hen dan met raad en daad bij. Momenteel ben ik ook mantelzorger en ben ik ervaringsdeskundig als het gaat om goede mantelzorgondersteuning.

Ik wil wil ook nu weer mijn steentje bijdragen, om een Gezonde en Goede basis te creëren voor een Sociaal en Sterk Stichtse vecht, als gemeente in de toekomst, waar ook wij graag wonen.

Samen sociaal sterk, dat is mijn devies voor de toekomst!
Voor jong , oud en wat er voor nodig is. En reken daarbij ook op U!

9. Dennis Reimus

Ik ben Dennis Reimus, voor velen van u geen onbekende bewoner. Zo ben ik jarenlang buurtbemiddelaar geweest voor Careyn, Was ik trainer voor de Power training van ‘t Gilde, organiseerde ik met ‘t Gilde de vrijwilligersmarkt in Bisonspoor, zet ik mij in voor de jongeren van de kerk in Breukelen.

“Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving!”

Mijn grootste wens is weer een plek waar kwetsbare en eenzame jongeren bij elkaar kunnen komen. Een plek waar jongeren mogen leren opgroeien in een veilige setting.

Verder vind ik sociale binding en ondernemerschap belangrijk, zeker nu de hele samenleving moet leren herstellen en leven met Corona. Ik ga voor een gezellige, veilige, leefbare samenleving waar initiatieven van bewoners en ondernemers de ruimte moeten kunnen krijgen.

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content