Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Thema Veiligheid en Bereikbaarheid

Wat doet Samen Stichtse Vecht op het gebied van het thema VEILIGHEID en BEREIKBAARHEID? Op deze pagina laten we zien wat de activiteiten zijn, welke onderwerpen wij ons het meest bezig houdt èn waar de bewonersgroepen zelf in participeren. Wil jij ook actief worden en meedoen met een onderwerp als de veiligheid en bereikbaarheid in de wijken, in het verkeer, in de parken, overlast en criminaliteit, ondermijning of weet je een ander onderwerp? Vul hier het contactformulier in en we nemen contact met je op.

Programma 2018 - 2022

Onze gemeente ligt in een extreem druk gedeelte van het land. Dat levert veel geluids- en fijnstof overlast op. Maarssen 2000 zet zich in om daar waar mogelijk haar invloed te gebruiken deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

De bereikbaarheid van de kernen van Stichtse Vecht mag niet in het gedrang komen. Dat is slecht voor de economische positie van de bedrijven en inwoners. Bereikbaarheid en leefbaarheid staan centraal in het programma van Maarssen 2000. Maarssen 2000 is van mening dat de bereikbaarheid een hoge prioriteit heeft, maar dat er een goede afweging moet worden gemaakt tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Voor de doorstroming van het verkeer wil Maarssen 2000 in Maarssen-Broek op de twee hoofdkruisingen op de Verbindingsweg de toegezegde turbo-rotondes zo snel mogelijk realiseren.

Maarssen 2000 is tegen het bouwen van grote winkels zoals supermarkten binnen de woonkernen, indien het parkeren niet op eigen terrein gerealiseerd kan worden. Meer rekening moet worden gehouden met de verkeersdeelnemers met een beperking.

Het parkeerbeleid moet worden gehandhaafd. Maarssen 2000 wil dat bij nieuwbouw voor het aantal parkeerplaatsen gerekend wordt met de laatste CROW normen.

Maarssen 2000 wil betere handhaving van het nakomen van de regels op de verkeersveiligheid zoals bij het oversteken bij bushaltes en scholen.

 • Betere aansluiting van de verschillende vormen van openbaar vervoer. Goed openbaar vervoer tussen de kernen van Stichtse Vecht. Goede bereikbaarheid en goede aansluiting van het lokaal en regionaal vervoer onderling. Betere treinaansluiting tussen Maarssen en Amsterdam.
 • Bevorderen van het fietsverkeer door veilige en snelle fietsroutes, zonder onnodige oversteekplaatsen. Voldoende veilige en verlichte fietsenstallingen. Een duidelijke scheiding tussen voet- en fietspaden. Er dient een ontmoedigingsbeleid te worden gevoerd voor het met de auto naar school brengen en halen van kinderen. Voldoende parkeergelegenheid nabij de winkelcentra.
 • Aangepaste snelheden in woonwijken. Het handhaven van die snelheden, bij scholen en beveiligde voetgangersoversteekplaatsen door het opstellen van een verkeersbeleid om en nabij scholen. Weghalen van overbodige verkeersborden.
 • Voor een goede doorstroming op kruispunten van gelijkwaardige wegen dient de voorkeur te worden gegeven aan rotondes. Zo snel mogelijk plaatsing van de toegezegde turbo-rotondes op de Verbindingsweg in Maarssen-Broek.
 • Uitbreiding van het aantal voetgangersoversteekplaatsen in de omgeving van scholen en winkels. Vooral om de ouderen, gehandicapten en jongeren een goede kans te geven veilig over te steken.
 • Voldoende voorzieningen voor gehandicapten. Alle publiekelijk toegankelijke gebouwen, parken, infrastructuur en activiteiten dienen goed toegankelijk te zijn voor gehandicapten.
 • Dementievriendelijke gemeente strekt verder dan begrip hebben voor. Het gaat juist ook over de inrichting van de openbare ruimte als we willen dat ouderen van dagen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
 • Aanpak parkeervoorzieningen in de wijken. Daar waar de problemen het grootst zijn, zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheden van herinrichting van straten en terreinen om zodoende het aantal parkeerplaatsen te laten toenemen. De bereikbaarheid door beredderingsdiensten wordt immers door foutparkeren gehinderd.
 • Vroegtijdig signaleren van de gevolgen van aanpassing van de verkeerswegen (NRU en A2). Wanneer de geluid- en fijnstof overlast stijgt, in overleg treden met het bevoegd gezag en compenserende maatregelen eisen (bijvoorbeeld geluidsscherm, verlaging van de snelheid etc.).
 • Streven naar handhaving van de 100 km limiet op de A2 in verband met fijnstof overlast. Bevorderen dat de tunnel voor Utrecht wordt voorzien van een sprinklersysteem, opdat er meer auto’s tegelijkertijd door de tunnel mogen en fileoverlast wordt tegengegaan.
 • Geen uitbreiding van de Zuilense Ring.
 • Duurzame straatverlichting (Led en passantensignalering).

De gemeente Stichtse Vecht bestaat dit jaar 10 jaar! Niet alleen iets om te vieren, óók om goed na te denken over de toekomst van jouw wijk, buurt en kern. Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waar de bewoners van onze gemeente de kans krijgen een nieuw bestuur te laten vormen. Samen Stichtse Vecht wil mét de bewoners een duidelijke agenda maken voor de aankomende vier jaar en verder. Wil jij ook een bijdrage leveren en meer zeggenschap krijgen? Doe dan ook mee! Denk mee over die thema’s die jij belangrijk vindt en beslis uiteindelijk ook hoe de agenda vorm gegeven moet worden. Voel je vrij onderstaand formulier in te vullen en vermeld daarbij Waarom jij graag mee wilt doen.

Laatste berichten Thema Veligheid en Bereikbaarheid
Inwoners
1
Huishoudens
1
Bedrijven
1
woningen
1
× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content