Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Thema Sport en Cultuur

Wat doet Samen Stichtse Vecht op het gebied van het thema SPORT? Op deze pagina laten we zien wat de activiteiten zijn, welke onderwerpen wij ons het meest bezig houdt èn waar de bewonersgroepen zelf in participeren. Wil jij ook actief worden en meedoen met een onderwerp als sportactiviteiten, sportlocaties, sport attributen,  leuke sport onderwerpen of weet je een ander leuk onderwerp? Vul hier het contactformulier in en we nemen contact met je op.

Programma 2018 - 2022

Sport en recreatie bevorderen de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Actieve deelname aan sport is van groot belang voor de volksgezondheid en ook omdat jongeren en ouderen in teamverband leren samenwerken, regels in acht nemen en eigenwaarde opbouwen. Het mogelijk maken van sport is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Maarssen 2000 heeft zich daarom ook actief ingezet om het Sportpunt Stichtse Vecht (Sportpunt SV) te realiseren.

De gemeente is eigenaar van, beheert en/of stimuleert diverse sportaccommodaties zoals sporthallen, voetbalvelden, zwembaden en tennisvelden waar zowel individueel als collectief kan worden gesport. Maarssen 2000 vindt sport en beweging voor jong en oud erg belangrijk en zal ervoor zorgen dat de gemeente die adequaat begeleid en/of regisseert. De kwaliteit van diverse sportaccommodaties moet verbeterd worden. Ontwikkelingen zoals die er nu zich voordoen bij Daalse Weide om het sportpark te revitaliseren juicht Maarssen 2000 toe, maar wel onder de voorwaarde dat ook verenigingen en niet verenigingsgebonden sporten van deze ontwikkeling meeprofiteren.

 • De bezetting van sportaccommodaties kan m.n. in de daguren veel beter. Met het langer zelfstandig thuis blijven wonen zal er een groeiende behoefte zijn aan dagbestedingsactiviteiten. Maarsen 2000 ziet hier een mooi kans om sportlocaties daarin, net als de naschoolse activiteiten, een grotere rol te laten spelen. Sportpunt SV zal daarin een ondersteunende en makelende rol moeten bieden.
 • Ook in het kader van Hangjongerenproblematiek ziet Maarssen 2000 veel meer mogelijkheden. De calisthenics-veldjes in Kockengen en Maarssen-Broek zijn daar een mooi voorbeeld van.
 • De kwaliteit van diverse sportaccommodaties in de gemeente laat de laatste jaren sterk te wensen over, door achterstand in onderhoud. Samen met de sportverenigingen dient een verbeterprogramma opgesteld te worden en de achterstand moet weggewerkt.
 • Privatisering van sportaccommodaties achten wij niet altijd de oplossing, het kan ook een bedreiging voor lokale sportverenigingen betekenen. Maarssen 2000 vindt privatisering alleen verantwoord als dit tot betere kwaliteit leidt en sportverenigingen ook daadwerkelijk de extra lasten financieel en uitvoeringstechnisch kunnen dragen. Het onderbrengen in een gezamenlijk sportbedrijf heeft daarbij onze voorkeur.
 • De gemeente heeft de afgelopen jaren gekozen voor intensieve bezuinigingen op sporten.
 • Kunstgrasvelden: indien er financiële mogelijkheden zijn, zullen wij de aanleg van meer kunstgrasvelden ondersteunen

 

Maarssen 2000 vindt dat ontwikkelingen zoals die zich nu voordoen bij Daalse Weide niet ten koste mag gaan van andere verenigingen. Het is niet aan andere verenigingen uit te leggen dat grondverkoop t.b.v. woningen alleen ten gunste zou komen voor het project Zuilense Vecht. Maarssen 2000 pleit voor een eerlijk en transparant beleid.

 • Sporten en bewegen moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners, of het nu gaat om een krappe portemonnee of om een fysieke beperking. Maarssen 2000 is er dan ook groot voorstander van om sportdeelname bij lage inkomens meer te bevorderen en wil het aanbod van de U-pas graag uitbreiden.
 • Verder zet Maarssen 2000 zich in voor fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid van de diverse sportcomplexen.
 • Ook binnen onze gemeente zijn er veel inwoners die op eigen houtje of in groepsverband in de buitenruimte sport beoefenen. Neem de bootcamps, fietsen, free style running. Dit betekent dat het onderhoud van de buitenruimte zodanig op peil moet zijn, dat inwoners daar ook terecht kunnen.
 • Maarssen 2000 constateert dat de kwaliteit van bijv. trapveldjes in de diverse wijken beneden alle peil is. Maarssen 2000 gaat dan ook voor zoveel mogelijk kunstgrasveldjes in de diverse kernen.
 • Maarssen 2000 maakt er een punt van dat het park Maarssen-Broek nog steeds door fietsers gebruikt wordt voor recreatief fietsen. Wegbewijzering van de fietsroutes kan optimaler.
 • Ruimte voor free style running, BMX-baantjes etc.
 • Buurtsportcoaches moeten meer zichtbaar in de wijk hun werkzaamheden uitvoeren en hun activiteiten bekend maken onder buurtbewoners.
 • De hengelsport is een veel beoefende sport in Stichtse Vecht. Helaas zijn de vissteigers in de afgelopen jaren niet of nauwelijks onderhouden en zijn voor scootmobiel en rolstoel niet toegankelijk. Groot onderhoud is daarom zeer gewenst.
 • Op mooi weer dagen zijn de openlucht baden en recreatieplassen natuurlijk goed bezocht en leidt dat regelmatig tot parkeeroverlast op de wegen. Mn de dagjesmensen die met auto de Breukeleveense Plas (De Strook) bezoeken, veroorzaken veel verkeershinder en overlast voor mogelijke beredderingswerkzaamheden.
 • Toch is Maarssen 2000 er geen voorstander van om de parkeerkosten op de gebruiker te verhalen.

De gemeente Stichtse Vecht bestaat dit jaar 10 jaar! Niet alleen iets om te vieren, óók om goed na te denken over de toekomst van jouw wijk, buurt en kern. Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waar de bewoners van onze gemeente de kans krijgen een nieuw bestuur te laten vormen. Samen Stichtse Vecht wil mét de bewoners een duidelijke agenda maken voor de aankomende vier jaar en verder. Wil jij ook een bijdrage leveren en meer zeggenschap krijgen? Doe dan ook mee! Denk mee over die thema’s die jij belangrijk vindt en beslis uiteindelijk ook hoe de agenda vorm gegeven moet worden. Voel je vrij onderstaand formulier in te vullen en vermeld daarbij Waarom jij graag mee wilt doen.

Laatste berichten Thema Sport
Inwoners
1
Huishoudens
1
Bedrijven
1
woningen
1
× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content