Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Mantelzorg en geld: de 10 meest gestelde vragen

Bron: Rabobank
Mantelzorg kost geld. Denk aan reiskosten of kosten voor verzorging en speciale voeding. En misschien gaat u wel minder werken; dan heeft u minder inkomen. Veel mantelzorgers hebben vragen over geldzaken. Hieronder staat de top 10.

1. Ik ben mantelzorger voor mijn vader en doe veel voor hem. Kan ik daar een vergoeding voor krijgen?

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Toch kunt u sommige kosten vergoed krijgen. Zo geven sommige zorgverzekeraars in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende zorg voor mantelzorgers. En kunt u bijvoorbeeld reiskosten of parkeerkosten vergoed krijgen. U leest er meer over in dit artikel. Daarnaast kunnen gemeenten mantelzorgers waarderen en ondersteunen. Ze mogen zelf weten hoe ze dat doen. Het kan gaan om een geldbedrag, maar ook om uitjes of kortingsbonnen. En verleent u zorg die normaal gesproken door professionals wordt uitgevoerd? Dan komt u misschien in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb).

Welzijn Stichtse Vecht is hèt aanspreekpunt voor ondersteuning in onze gemeente. Je kan hier terecht voor informatie en advies, praktische steun, emotionele steun en een luisterend oor, gespreksgroepen en lotgenotencontact, cursussen en workshops, organiseren van respijtzorg en belangenbehartiging.

2. Ik heb gehoord dat de gemeente een mantelzorgcomplimentje uitdeelt. Hoe vraag ik dat aan?

Iedere gemeente heeft een eigen manier om mantelzorgers te ondersteunen. Dat heet de mantelzorgwaardering. De ene gemeente geeft jaarlijks een geldbedrag, de andere gemeente kiest voor een kortingspas of een groepsactiviteit. Helaas doet de gemeente Stichtse Vecht in 2019 en 2020 niets. In 2021 en 2022 komt het compliment (voorlopig) terug.  De afspraken hierover liggen vast in de gemeentelijke verordening. Informeer naar de mogelijkheden bij het Wmo-loket of op de website van de gemeente waar de persoon voor wie u zorgt woont. Hier is de pagina voor de gemeente Stichtse Vecht.
 

3. Ik zorg voor mijn ouders en maak veel reiskosten als ik ze bezoek. Bestaat daar een vergoeding voor?

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten. U woont misschien niet in de buurt van degene voor wie u zorgt. Of u rijdt vaak naar de dokter of het ziekenhuis. Er is geen algemene regeling voor vergoeding van deze reiskosten. Wel biedt de gemeente soms een vergoeding. U kunt in bepaalde gevallen de kosten opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte. Ook een idee: misschien kunt u de kosten delen met familieleden? In ieder geval kunt u proberen te besparen op de reiskosten. MantelzorgNL geeft 6 tips.
 

4. Mijn vader woont bij mij, maar hij ligt al een aantal maanden in een revalidatiecentrum. Ik moet lang reizen om bij hem op bezoek te gaan. Krijg ik die reiskosten vergoed?

In bepaalde gevallen zijn de reiskosten voor ziekenbezoek aftrekbaar van de belasting. Het zijn dan ‘specifieke zorgkosten’. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl. U moet samenwonen met degene die u verzorgt en deze persoon moet langer dan een maand in een instelling verblijven. Een andere voorwaarde is dat de reisafstand tussen uw huis en de instelling meer is dan 10 kilometer – enkele reis.
 

5. Ik wil graag mijn moeder in huis nemen. Heeft dat gevolgen voor haar AOW en pensioen?

Samenwonen kan een negatieve invloed hebben op uitkeringen, toeslagen of eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie op de website van MantelzorgNL. De AOW wordt in principe niet gekort, omdat uw moeder bij haar eigen dochter gaat wonen. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Er kunnen wel gevolgen zijn voor het pensioen. Daarover kan haar pensioenaanbieder meer vertellen.
 

6. En als ik zelf een uitkering heb? Heeft het dan financiële gevolgen als ik mijn moeder in huis neem?

Als u een uitkering heeft, kunt u te maken krijgen met de kostendelersnorm. Samenwonen met andere volwassenen heeft gevolgen voor het bedrag dat u ontvangt. Deze norm geldt voor uitkeringen uit de volgende wetten: de participatiewet (de bijstandsuitkering), AIO, ANW, IOAW en de IOAZ. De kostendelersnorm is niet van toepassing op een WAO-, WIA- of WAjong uitkering.
 

7. Voor mijn vader wil ik graag een mantelzorgwoning in mijn tuin zetten. Kan ik daar subsidie voor krijgen?

De gemeente geeft geen vergoeding voor de aanschaf van een mantelzorgwoning. Moet u iets aanpassen aan de mantelzorgwoning? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor vergoeding uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Informeer hiernaar bij het Wmo-loket.
 

8. Mijn partner is ernstig ziek en daarom moet ik vaker wassen. Ook moet ik vaker nieuwe kleding en beddengoed kopen. Kan ik die kosten ergens vergoed krijgen?

Kosten voor extra kleding en beddengoed zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Er geldt een vast bedrag per jaar: 300 euro (2019). Zijn uw kosten hoger? Misschien mag u dan een hoger bedrag aftrekken. U moet wel bewijzen hebben van alle kosten. Bewaar dus de kassabonnen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.
 

9. Ik ga minder werken om voor mijn partner te kunnen zorgen. Een deel van mijn inkomen valt dus weg. Kan ik dat compenseren?

Een werkende mantelzorger heeft recht op verschillende verlofregelingen. Het zijn wettelijke regelingen. Let op: het kan zijn dat in de cao van uw bedrijf andere afspraken staan. Die gaan boven de wettelijke regeling, ook als ze nadeliger zijn. Informeer bij uw werkgever of bij de afdeling Personeelszaken. In sommige gevallen kunt u aanmerking komen voor een vergoeding uit het persoonsgebonden budget (pgb). Dan moet u de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is.
 

10. Heeft een vergoeding uit het pgb gevolgen voor een uitkering?

Als u betaald wordt uit het pgb van degene voor wie u zorgt, is dat inkomen. Het kan dus gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Bespreek de situatie met uw uitkeringsinstantie.
× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content