Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Over ons

Maarssen 2000 is opgericht in 1969 en was ruim 40 jaar als enige lokale politieke groepering met mandaat van de kiezer vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Maarssen. Op 1 januari 2011 is Maarssen samen met Breukelen en Loenen de gemeente Stichtse Vecht gaan vormen. Maarssen 2000 is de langst bestaande en meest ervaren lokale politieke groepering in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Sinds de verkiezingen van 19 maart 2014 vertegenwoordigd Maarssen 2000 u met één raadslid in de raad van Stichtse Vecht. Door de samenwerking met Code Oranje, zijn we per 1 juni 2020 veranderd van naam, we heten we nu Samen Stichtse Vecht.

De bewoners van de gemeente Stichtse Vecht verdienen een systeem waarbij alle bewoners, inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op een efficiënte manier kunnen meedenken en meebeslissen, óók na de vierjaarlijkse keuze met het rode potlood! 

Om dit mogelijk te maken moet o.a. het volgende gebeuren:

 •  Het kunstmatige verschil tussen bewoners en politici moet verdwijnen;
 •  In beleidsvoorbereiding moet de stem van de bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen worden ingebouwd en benut;
 •  Een besluit of beleid moet zo breedgedragen mogelijk zijn. Dus geen meerderheidsstemmen en doordrukken;
 •  De gemeente Stichtse Vecht moet haar rol veranderen van regisseren en controleren naar faciliteren en mogelijk maken.

Onze bestuurs- en fractieleden staan dicht bij de bevolking en zullen uw belangen met enthousiasme behartigen. Onafhankelijkheid is daarbij het sleutelwoord. Wij hoeven geen rekenschap af te leggen aan welke provinciale of landelijke partij dan ook. Samen Stichtse Vecht dient alleen úw belang als bewoner van Stichtse Vecht en we hebben ontzettend veel vertrouwen in de bewoners. Daarom bepalen wij samen met ú welke zaken of maatregelen er goed zijn voor de gemeente Stichtse Vecht en haar bewoners. De wijsheid van de bewoners vertelt hoe het anders kan, zolang de politiek het maar wil horen! De bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen van de gemeente Stichtse Vecht vertellen wat nodig is om succesvolle plannen te maken, die breed gedragen worden. En politici zouden dit moeten weten, want ze zijn één van ons, toch?

Samen Stichtse Vecht hanteert de onderstaande uitgangspunten:

 • Verschillen van inzicht zijn even waardevol als de vaardigheid dat verschil vruchtbaar te maken;
 • Wij geven de samenleving de mogelijkheid om vraagstukken zelf op te lossen;
 • Samen Stichtse Vecht staat voor heldere eerlijke politiek zonder ideologische ballast. Links of rechts in de politiek is voor ons niet belangrijk.
 • Samen Stichtse Vecht consulteert en betrekt de samenleving op verschillende manier bij de oordeels- en besluitvorming;
 • Wij geven de samenleving de mogelijkheid om zijn kennis en kunde in te brengen bij politieke oordeels- en besluitvorming;
 • Samen Stichtse Vecht geeft de samenleving de mogelijkheid om eigenaarschap en initiatief te tonen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
 • Wij zijn wars van achterkamertjespolitiek en staan voor eerlijkheid en openheid.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze bestuurs- of fractieleden. U vindt de namen op onze site. Wij staan u graag te woord!

Vragen, ideeën en/of opmerkingen? Stel ze via de email aan één van onze fractie- of bestuursleden.

SAMEN voor een nòg mooier STICHTSE VECHT

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content