Gesprek met Rekenkamer i.k.v. onderzoek voorbereiding op de Omgevingswet

Sinds 2006 zijn gemeente verplicht een onafhankelijke toezichthouder in te stellen. Dat is voor de gemeenteraad de Rekenkamer. Zij helpt de raad in haar controlerende rol en zoekt uit of het gevoerde beleid ook daadwerkelijk effectief en doelmatig is geweest. Oftewel helpt de raad met de simpele vraag besteden we onze centen om de juiste manier en hebben we daar voldoende zicht op.