Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Brandbrief naar aanleiding Datalek bij Samen Veilig (SAVE)

Brandbrief naar aanleiding Datalek bij Samen Veilig (SAVE)

“Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE) komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer.” Naar aanleiding van het zoveelste Datalek bij Samen Veilig (SAVE) hebben we #Samen met andere partijen uit gemeenten in de regio een brandbrief gestuurd. We maken ons namelijk enorm grote zorgen om de veiligheid van de jongeren en hun ouders in onze gemeenten. En natuurlijk is ook een veilige werkomgeving voor de medewerkers, partners en andere betrokkenen in het geding. Al eerder heeft Samen Stichtse Vecht (toen nog Maarssen2000) veel aandacht besteed en zelfs met breed aangenomen motie actie laten ondernemen (alleen VVD, CDA en Streekbelangen waren tegen). Het onderwerp in deze raadvergadering kan je onder deze tekst terugkijken. We vinden de situatie nog steeds zorgwekkend en daarom hebben we de hele regio gevraagd samen op te trekken tegen deze grote problemen bij Samen Veilig (SAVE). Samen Stichtse Vecht is van mening dat de veiligheid van de bewoners altijd zo goed als mogelijk geborgd moet zijn, zéker binnen de Jeugd- en Jongerenzorg. Heb jij als bewoner van Stichtse Vecht ook een melding betreft Samen Veilig (SAVE), laat ons dat weten!

Brandbrief namens raadsleden aan de wethouders Sociaal Domein

lees de brief hier in .pdf

Geachte wethouders van onze gemeenten,

Naar aanleiding van de persuiting van RTV Utrecht van hedenweek dat er wederom sprake is van een groots datalek bij Samen Veilig Midden Nederland, waarbij dit keer het complete intranet in de openbaarheid is gebracht en daarmee de privégegevens van medewerkers. Dat daarbij ook wachtwoorden van diverse gemeenschappelijke sites openbaar zijn geworden.

Uit de reactie van het bestuur valt niet de conclusie te trekken, dat de organisatie de ernst van de situatie onder ogen ziet.

Gelet op de al eerder bekend geworden datalekken en de mede daaruit voortvloeiende veranderagenda van 2019, lijkt veranderpunt 3) “het versterken van het lerend vermogen van de organisatie” nog niet in voldoende mate bij de organisatie: Samen Veilig Midden Nederland, tussen de oren te zitten. Dat er in een periode van 3 jaar 218 veiligheidsincidenten zijn geweest, is daar een uiting van.

Dát gegeven vinden wij als raadsleden uiterst zorgelijk, want we hebben het hier te maken met kwetsbare gezinnen en medewerkers.

De raadsleden constateren dat dit niet het eerste en vermoedelijk ook niet het laatste datalek en/of veiligheidsincident zal zijn en doen een dringend beroep op de wethouders, deze situatie niet te bagatelliseren, maar per direct de volgende stappen te ondernemen:

  • Een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van gegevens uit te laten voeren
  • Een risicoanalyse op te stellen en verbeteringen te eisen aan dataopslag en -verwerking,  zodanig dat de bescherming van gegevens is gewaarborgd
  • Een regionale raadsbijeenkomst te organiseren en daar terugkoppeling te geven van bevindingen

Volgens onderstaande raadsleden is er geen tijd meer om stilzwijgend of afwachtend toe te kijken, maar zullen de colleges zich “resoluut en zakelijk” in deze kwestie moeten opstellen.

Met Hoogachting,

Was getekend

Riëtte Habes
Raadslid
Fractievoorzitter
Samen Stichtse Vecht

Rob Jonkers
Raadslid
Fractievoorzitter
Lokaal Montfoort

Pascal Ooms
Raadslid Houten
Fractievoorziter
SGP Houten

Connie Brouwer
Raadslid
Fractievoorzitter
Fractie Brouwer

Theo Aalbers
Raadslid
Fractievoorzitter
ChristenUnie De Bilt

Menno de Boer
Raadslid
Fractievoorzitter
SP De Bilt

Wim van Dijk
Raadslid
Fractievoorzitter
VHL Lokaal

David Bosch
Raadslid
Fractievoorzitter
PVV Utrecht

Wayne Wilson
Raadslid
Fractievoorzitter
Houten Anders!

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content