Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Grote zorgen lokale horeca mbt lokale belastingen

Grote zorgen lokale horeca mbt lokale belastingen

Afgelopen week werd Samen Stichtse Vecht benaderd over een zeer dringend onderwerp. Er zijn enorme zorgen over het heffen van lokale belastingen bij de Horecaondernemers binnen onze gemeente en de ruimte tot kwijtschelding en/of uitstel van betaling. Bij veel ondernemers staat het water al over de lippen en is álles nodig om deze ondernemers zo goed mogelijk (financieel) te ondersteunen. We zijn samen met vertegenwoordiger van een ondernemer het één en ander gaan uitzoeken en zagen uiteindelijk noodzaak tot mondelinge spoedvragen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 maart 2021. De vertegenwoordiger zelf sprak ook in, waarvan de tekst hieronder staat, samen met de vragen van Raadsleden aan de bewoner (zie video), onze mondelinge spoedvragen, de beantwoording van het college (zie video) en de documenten welke we tot nu toe hebben kunnen vinden. Bent u ook ondernemer en heeft ook u hier vragen over, laat ons dat weten.

Inspreektekst vertegenwoordiger van een ondernemer

U heeft vandaag uitgebreid in het nieuws kunnen zien hoe de horeca en winkeliers ervoor staan. Afgelopen donderdag ontving ik van mijn Cliënt uw schrijven inzake de BgHU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) vordering voor zijn gesloten zaak.

Ik kon mij niet voorstellen dat de gemeente op het volle pond inclusief de verhoging zou inzetten dus contact met de BgHU opgenomen. “Wij hebben dit al maanden geleden bij onze gemeenten aangegeven, u mag dit uitstellen tot 1 Juni dat moet u wel aanvragen. U mag in 10x betalen, u mag geen vrijstelling!”

Mijn cliënt vond dit belachelijk, betaling is geen optie meer en uitstel geen oplossing, dus ben ik mij hierin gaan verdiepen. Landelijk hebben alle gemeenten de belastinginning ook voor de hard getroffen sectoren gewoon als vanouds doorgezet alsof er niets aan de hand is in dit land. Even dacht ik nog dat er mogelijk in de nieuwe TONK regeling manieren waren opgenomen echter het tegendeel bleek waar, gemeentelijke belastingen kunnen niet via de TONK worden opgevangen en daarnaast is er geen ondernemer in Nederland die ooit voor de TONK in aanmerking zou kunnen komen.

Ik heb hierop een van uw raadsleden geïnformeerd en zij zag de urgentie gelijk in, daarom zit ik nu ook hier. Via mijn netwerk kwam ik in contact met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), zij gaven aan dat ook voor gemeenten zeker meer is te doen voor de horeca en andere getroffen ondernemingen, hierop ontving ik binnen 5 seconden een zeer uitgebreide handleiding. Zij gaven ook aan mijn zorgen voor de getroffen ondernemers te delen maar ook grote zorgen te hebben als het gaat om het sociale vangnet vanuit de gemeenten om failliete ondernemers op te vangen. Ook mijn visie op uw aanslag delen zij!

Het is maatschappelijk en moreel niet uitleggen dat je nu het volle pond aan gemeente belastingen oplegt aan bedrijven die op last van de centrale overheid zijn gesloten. Deze mensen kunnen en mogen geen gebruik maken van hun bedrijf op last van de overheid en verdienen niets. Hun inkomsten, 1500 EUR TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) leefgeld en gem. 30% vergoeding van hun vaste lasten TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), situatie: geld is op en schulden zijn er na 1 jaar genoeg.

Uw gemeentelijke belastingen zijn nooit meegenomen in de hoogte van de TOZO of de TVL dus die komen daar nu als extra last erbij, bovenop alle schulden en kopzorgen. U had, nee álle gemeenten, hadden hierover gezamenlijk kunnen en moeten nadenken, overleggen met de VNG voordat u deze aanslag zou opleggen, u had veel eerder aan de bel van de ministers moeten trekken. Zelfs nu in uw eigen brandbrief, we zien de steunpakketten (die ondermijnt u nu door uw eigen belastingen) vraagt u om extra financiële middelen, doet een beroep op de banken, op verhuurders van panden.

Maar nergens in uw brief schrijft u over het feit dat u niet aan uw eigen aanslagen heeft gedacht! Begin bij het begin -> begin eerst eens bij uzelf (wat kan en moet ik als gemeente doen). Voor de getroffen bedrijven is de oplossing echt niet meer het uitstellen van deze belasting, u moet deze morele fout repareren. Ik heb de afgelopen dagen ook contact gelegd met RTV Utrecht en RTL Nieuws, beide journalisten hebben doorgepakt en vandaag interviews met ondernemers afgenomen, er staan ook de nodige vragen uit en zij volgen ook deze raadsvergadering, dat geldt ook voor uw collega raadsleden uit Utrecht. Ik denk dat de Nederlanders van wie het geld uiteindelijk is er geen begrip voor kunnen opbrengen dat u de ondernemers die dagelijks aan de grond op TV zijn te zien, die wanhopig vandaag de regels massaal hebben overtreden uit wanhoop.. dat u deze mensen vandaag presenteert met uw volledige en verhoogde gemeentelijke belastingen.

Spoedvragen Samen Stichtse Vecht

Zoals het college weet is mn de horeca door de lock down zwaar getroffen en zoals het er zich naar laat uitzien blijft deze branche voorlopig nog dicht.

De gemeenteraad heeft in het najaar ingestemd met het voorstel om horecaondernemingen vrij te stellen van precario. Wethouder van Dijk wist dit goed te motiveren en vond daarmee de raad aan zijn zijde.

VRAAG 1: Is het college het met mijn fractie eens dat de toch als zo zwaar getroffen branche, nu de dupe dreigt te worden van het gemeentelijk belastingenbeleid?

De WOZ waarden zijn- zo horen wij- fors gestegen en dus vallen de OZB etc fors hoger uit. Volgens de BgHU kan de onderneming geen vrijstelling krijgen, omdat gemeenten zelf ook het geld hard nodig hebben? Als een ondernemer al TOZO gelden krijgt, is uitstel van betaling of een betalingsregeling niet mogelijk. Uit de gepubliceerde tekst bij de TONK regeling, staat duidelijk vermeld dat deze niet ingezet kunnen worden voor het betalen van de gemeentelijke belastingen.

VRAAG 2: Is het college het met mijn fractie eens, dat we het de horecaondernemers en dan met name de eigenaren, die geen diensten/producten mogen leveren, het bijna onmogelijk maken hun hoofd boven water te houden? Zij moeten immers voordat zij in aanmerking komen voor de TONK eerst een deel van hun eigen vermogen en spaartegoeden meerekenen, dus niet het vermogen van de onderneming telt, maar ook het privévermogen telt mee.

VRAAG 3: Kan het college mijn fractie uitleggen waarom het college dit niet eerder in overweging heeft genomen, terwijl het college wel aan de precariobelasting heeft gedacht?

Ook bij de Toeslagenaffaire is in de landelijke discussie helder naar voren gekomen dat de overheid er als de kippen bij is om bij haar eigen bewoners en ondernemers gelden te vorderen, ook als hen het water na aan de lippen staat of als ze aan het verzuipen zijn. Dit dossier neigt wat onze fractie betreft naar zo’n zelfde houding. Dat moet wat Samen Stichtse Vecht betreft echt anders.

VRAAG 4: Is het college bereid iets aan deze nijpende situatie te doen? Kunnen ondernemers die zo getroffen worden uit het lokale coronafonds een tegemoetkoming krijgen? Is het college bereid met deze ondernemers in gesprek te gaan en met hen te zoeken naar passende maatregelen, zodat faillissementen voorkomen kunnen worden? En zo nee, waarom niet?

 


Bron: Misset Horeca

 

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content