Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Zorgelijke ontwikkelingen rondom Chang in Stichtse Vecht

Zorgelijke ontwikkelingen rondom Chang in Stichtse Vecht

Huisjesmelker

Samen Stichtse Vecht stelt weer vragen in het dossier Woonfraude:  of het college zich beseft dat mevrouw Chang niet alleen een klassieke huisjesmelkster is, maar dat zij en het netwerk zich bezighouden met ondermijnende praktijken. Daarbij is het voor de fractie meer dan duidelijk dat Corona Chang in de kaart speelt. Zo heeft Chang sinds september 2020, 14 aankopen gedaan in m.n. Maarssenbroek, maar is haar werkterrein nu ook uitgebreid met Breukelen en Maarssen. Daarnaast staat de teller in Nieuwegein inmiddels op 6 panden. Dit probleem moet per acuut stoppen.

LEES OOK: Motie: Korte metten met oneigenlijk woongebruik.

Naast handhaving en voorlichtingscampagnes, vraagt de fractie van Samen SV om het onderwerp Huisvesting Arbeidsmigranten hoog op de agenda van de U10 te plaatsen. De keerzijde van deze malafide woonpraktijken die overlast gevend is voor omwonenden in de wijk,  is moderne slavernij. Arbeidsmigranten die zonder enige bescherming van wie dan ook, worden uitgebuit. Chang vraag immers aanzienlijke huurpenningen en heeft niets met wet -en regelgeving. Zo betaald zij verkopende  huiseigenaren een aanzienlijk bedrag aan handgeld. Hier is dus sprake van ondermijnende activiteiten en zo moet het dossier Chang wat de fractie van Samen SV betreft dan ook aangepakt worden.

Meldpunt

Begin september lanceerde de lokale politieke partij (toen nog Maarssen2000), na signalen van bewoners, een digitaal meldpunt voor woonfraude. Het meldpunt wordt sindsdien door menig bewoner benut om illegale woonpraktijken en overlast te melden.

(tekst gaat door onder de grafieken)

Inmiddels zijn er 43 panden in particulier bezit gemeld. De fractie toets met regelmaat bij het kadaster hoeveel van de aangemelde panden in handen is of is gekomen van een befaamd huisjesmelkster uit Utrecht, mevrouw B. Chang. De fractie wist in november de voltallige raad achter zich te scharen om het probleem per direct aan te pakken. De ingediende motie “Korte Metten” werd door alle fracties gesteund.

Samen Stichtse Vecht wees het college erop dat er snel gehandhaafd moet worden, maar dat er ook preventief ingezet moet worden om Chang’s praktijken aan banden te leggen. De gemeente heeft daarop toegezegd een pilot te zullen starten. Maar bewoners van Maarssenbroek blijven aangeven dat zij niet ervaren dat het een probleem door de gemeente als urgent wordt gezien, wat zienderogen de leefbaarheid van de wijken doet afnemen. “Veel bewoners die ons meldpunt benaderen laten weten dat ze het van de zotte vinden dat Chang, die uit Utrecht verjaagd is, überhaupt nog huizen mag kopen, wetende welke ellende ze in Utrecht heeft veroorzaakt heeft, aldus fractievoorzitter Riëtte Habes“. Mensen hebben hier écht geen begrip voor, zeker niet als ze haar huizenbezit in een paar maanden tijd heeft weten te verdubbelen.

De fractie van Samen Stichtse Vecht werkt in het dossier samen met collega-fractie Ieders Belang uit Nieuwegein. Beide partijen zetten zich in om de onderwerpen: huisvesting van arbeidsmigranten en handhaving op woonfraude, hoog op de lokale en regionale agenda te krijgen. Gelukkig zijn er door de SP ook kamervragen gesteld. Ook de 4 grote steden, zoals buurgemeente Utrecht hebben gereageerd op het wetsvoorstel van Minister Ollogren om huisjesmelkerij en woonfraude steviger aan te kunnen pakken, met ondere andere een opkoopbescherming.

Extra informatie:
Mediaberichten over dit onderwerp

 

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content