Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Grote zorgen veiligheid op drukste kruispunten in Maarssenbroek

Grote zorgen veiligheid op drukste kruispunten in Maarssenbroek

ongeval

Afgelopen weken hebben wederom meerdere ongevallen plaatsgevonden in de directe omgeving van de kruispunten op de Burgemeester Waverijnweg in Maarssenbroek. De veiligheidssituatie op deze drukste en gevaarlijkste kruispunten van de gemeente Stichtse Vecht, zijn al vele jaren onderwerp van gesprek en discussie. Eerder onderzoeken hebben aangetoond dat de inrichting moet veranderen, wat in 2020 al had moeten zijn afgerond (zie ook de beantwoording van meerdere raadsvragen). Omdat wij geen verbetering zien en de situatie eigenlijk alleen maar zien verslechteren, hebben we art. 41 vragen gesteld.

Onder de vragen staan eerder gestelde raadsvragen, documenten en nieuwsberichten.

Onderstaande vragen zijn gericht rondom de veiligheid van weggebruikers op de rondweg in Maarssenbroek, specifiek op de kruispunten aan de Burgemeester Waverwijnweg met de Ruimteweg/Safariweg en de Vogelweg/Floraweg. Deze kruispunten zijn voorzien van verkeerslichten die regelmatig dienst weigeren. Verder zijn deze verkeerslichten zo geprogrammeerd dat wanneer de het ene verkeerslicht op rood springt, op hetzelfde moment (dus zonder vertraging) de ander op groen springt. Een paar jaar geleden is besloten deze kruispunten te vervangen door turborotondes en vorig jaar werd eenzijdig door het college besloten de kruispunten zo te laten en alleen de verkeerslichten aan te passen. Verder zijn deze kruispunten voorzien van veel gras en onkruid. Tenslotte staan deze kruispunten al sinds 2017 bekend als de meeste gevaarlijke en ongeval veroorzakende kruispunten van de gemeente Stichtse Vecht (bron RTL Nieuws). Deze ongevallen worden vooral veroorzaakt door het rijden door rood licht en te hard rijdend verkeer (bron: Politie Stichtse Vecht). Samen Stichtse Vecht (SSV) stelt hierover de volgende gesloten en open vragen:

(voor mee informatie van bewoners over dit onderwerp zie dit bericht en de reacties.)

Open vragen (16 stuks, een antwoord met Ja of Nee is voldoende):

Vraag 1: Is het college het met SSV eens dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar bewoners in de openbare ruimte?
Vraag 2: Is het college op de hoogte van het aantal ongevallen welke hebben plaats gevonden in de directe omgeving van de genoemde kruispunten de afgelopen maanden?
Vraag 3: Is het college het met SSV eens dat op de genoemde wegen bovenmatig hard wordt gereden (harder dan 60 km/u) waar de max snelheid 50 km/u is?
Vraag 4: Is het college het met SSV eens dat op de genoemde kruispunten vaak door rood wordt gereden?
Vraag 5: Is het college het met SSV eens dat de genoemde kruispunten de gevaarlijkste (lees meeste ongevallen) kruispunten zijn van de gemeente Stichtse Vecht, zoals werd bericht door o.a. RTL Nieuws?
Vraag 6: Is het college het met SSV eens dat op drukke kruispunten die bekend staan om de vele ongevallen een goed zicht eigenlijk altijd noodzakelijk is?
Vraag 7: Is het college het met SSV eens dat veel meldingen zijn gedaan (fixi, e-mail of anders) door bewoners over gevaarlijke situaties op deze kruispunten?
Vraag 8: Is het college het met SSV eens dat dit geen nieuwe meldingen zijn, dat deze meldingen de afgelopen tien jaar meerdere keren zijn gedaan en dat dit een terugkerend probleem is?
Vraag 9: is het college het met SSV eens dat goed zicht op elk kruispunt noodzakelijk is, om ongevallen te voorkomen?
Vraag 10: Als bijlage is een foto gestuurd (gemaakt afgelopen weekend kruising Burg. Waverijnweg/Gloraweg uit de richting van Vleuten). Is het college met SSV eens dat het zicht op de weg links (richting het kruispunt) niet aanwezig is?
Vraag 11: Is het college het met SSV eens dat onkruid op 2 meter hoogte direct op/aan het kruispunt niet wenselijk is, omdat deze zichtbeperkingen de kans op (ernstige) ongevallen kan verhogen?
Vraag 12: Is het college het met SSV eens dat veel ongevallen en slecht zicht op deze kruispunten het gevoel van veiligheid van bewoners negatief kan beïnvloeden?
Vraag 13: Is het college het met SSV eens dat deze kruispunten ook onderdeel zijn binnen het programma Samen Heel Schoon en Veilig in Maarssenbroek?
Vraag 14: Is het college het met SSV eens dat in deze zelfde periode ook besluiten (bijvoorbeeld het GVVP in 2013 en het actieplan omgevingslawaai) zijn genomen m.b.t. de veiligheids- en overlastsituatie van deze kruispunten?
Vraag 15: Is het college het met SSV eens dat, wanneer dit nog niet het geval is, dit alles meegenomen kan worden in het programma Samen Heel (verkeerslichten), Schoon (onkruid) en Veilig (zicht, snelheid en verkeersinstallaties)?

In plaats van de geplande turborotondes zouden de huidige verkeerslichten op genoemde kruispunten worden vervangen. Uit eerder gestelde vragen (ook door andere fracties) is gebleken dat de aanbesteding al in gang was gezet en deze verkeerslichten uiterlijk in 2020 vervangen zouden zijn door een volledig nieuwe installatie (ter vervanging van de turbortotondes.

Open vragen (5 stuks):

Vraag 16: Wanneer op de gesloten vragen met “Nee” is geantwoord, graag een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent?
Vraag 17: Waarom worden meldingen die worden gemaakt door bewoners wat betreft het overlast (geen zicht op verkeer) van onkruid op bestelbus hoogte binnen 1 meter van de weg en verkeerslichten (zie bijgesloten foto) op afgehandeld gezet, terwijl het onkruid niet is verwijderd?
Vraag 18: Kan het college uitleggen waarom dit probleem al vier jaar een terugkerend probleem is en tot op de dag van vandaag niet serieus wordt aangepakt? Zo nee, waarom niet.
Vraag 19: SSV gaat er van uit dat de opdracht aan de huidige uitvoerder nog niet juist is. Kan het college de opdracht aan de uitvoerder zo aanpassen dat het zicht op deze kruispunten zo open mogelijk te laten zijn (blijvend). Wanneer gaat het college dit doen, en wanneer zit dit ook in uitvoering? Zo nee, wat heeft het college nodig op dit wel goed te organiseren?
Vraag 20: Kan het college zo uitleggen waarom de huidige verkeerslichten, ondanks alle toezeggingen en besluiten, nog steeds niet zijn vervangen door Turborotondes en/of een volledig nieuwe verkeersinstallatie en wanneer dit wel gebeurt? We ontvangen graag een zo gedetailleerd en SMART mogelijk antwoord. Zo nee, waarom niet?

ongeval

Documenten

 

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content