Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Samen Stichtse Vecht wil wederom opheldering over SAMEN VEILIG MIDDEN NEDERLAND

Samen Stichtse Vecht wil wederom opheldering over SAMEN VEILIG MIDDEN NEDERLAND

De inspectie Gezondheid en Jeugd kwam vorige week met een vernietigend rapport over de jeugdzorg, m.n. over gecertificeerde instellingen als Samen Veilig Midden Nederland.
De fractie van Samen Stichtse Vecht is verbouwereerd dat het college de raad hierover nog niet actief heeft geïnformeerd en ook nog niet met een voorstel naar de raad is gekomen hoe de gemeente ende regiogemeenten hierop gaan acteren. Tenslotte zijn de gemeente in Utrecht Westopdrachtgever en betreft het ónze kinderen en hun ouders.
Raadslid Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht vindt dat de eigen gemeente veel meer bovenop dit belangrijke dossier had moeten zitten. De raad heeft op 3 juni 2019 op initiatief van Samen Stichtse Vecht, een motie aangenomen waarmee ze het college opriep in gesprek te gaan met cliëntparticipatie UW ouderplatform en het AKJ om te zien of er knelpunten zijn die lokaal extra inzet en aandacht behoeven. UW Ouderplatform had n.l. de raad laten weten dat gezinnen die tussen wal en schip dreig(d)en te vallen, baat hebben bij een lokaal, onafhankelijk meldt- en steunpunt. Het college zag dat toen niet zitten en wilde de resultaten van de zogenaamde Veranderagenda afwachten.
Van dat beoogde gesprek heeft de Raad nooit een terugkoppeling mogen ontvangen. Maar dat is niet het ergste, de raad had verzocht om een actieve controlerende en aansturende rol van ons college binnen het samenwerkingsverband. De fractie is dan ook benieuwd naar de antwoorden van het college aanstaande dinsdag bij de Raadsvergadering. Zelf is de fractie ervan overtuigd dat er een perverse financiële prikkel in de keten zit: de ene hand voedt de andere en dat kan nooit in het belang van onze jeugd en hun gezinnen zijn.
De fractie van Samen Stichtse Vecht ziet als één van de oplossingen dat het de gezamenlijke inkoopgemeenten zélf het bestuur van Samen Veilig Midden Nederland op zich nemen, zodat ze directe sturing op de organisatie krijgt.

2) Dat het college de inspectie verzoekt te handelen naar haar conclusies en oproept tot actief ingrijpen.

3) En tenslotte zal de fractie bij de Raad van 10 november met een motie vreemd aan de dag komen om tot een lokaal meld- en steunpunt te komen voor kinderen en hun gezinnen die nu tussen wal en schip dreigen te vallen.

Onze jeugd en hun ouders verdienen betere en sneller zorg om dit soort ongewenst leed te voorkomen, aldus Habes namens Samen Stichtse Vecht.

  • Ingediende spoedvragen
  • Motie Maarssen 2000 en andere fracties juni 2019

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content