Samen zijn we de gemeente Stichtse Vecht....

Waar een wil is, is een weg

Waar een wil is, is een weg

Mantelzorg

Het kan iedereen overkomen, een gecompliceerde beenbreuk, een chronische ziekte, een lichamelijke of geestelijke beperking… Je wordt ermee geboren of het overkomt je. Vaak heb je dan extra ondersteuning nodig. Voor veel taken kan Thuiszorg geregeld worden en als je geluk hebt kan iemand in jouw directe omgeving ook voor je zorgen. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. En ook al is deze zorg onbetaald, zijn er vaak wel extra kosten, óók voor de mantelzorger. Kosten die vaak niet terug zijn te vragen, welke een last kunnen vormen in de financiële situatie. Lees hier de top 10 vragen over Mantelzorg en Geld.

Onze landelijke overheid vindt het belangrijk dat mantelzorgers zo goed als mogelijk worden ondersteund. Niet alleen in de vaak zeer lastige procedures en regelingen zoals de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook door het geven van duidelijke en juiste informatie èn extra financiële ondersteuning wanneer dat echt nodig is. Om alle mantelzorgers te bedanken voor deze “gratis” zorgverlening, vaak vele uren per week of zelfs per dag, is de mantelzorgwaardering (voorheen het mantelzorgcompliment) bedacht. Ooit in de vorm van een cadeaubon van tweehonderd EURO, zodat de mantelzorger daar iets leuks mee kon doen. In veel gevallen iets waar de mantelzorger zelf geen middelen (meer) voor heeft, mede door de extra kosten die mantelzorg met zich mee kan brengen.

Theezakje

Eén van de allereerste bezuinigingen, die de gemeenteraad op 9 juli 2019 doorvoerde, was het wegbezuinigen van het mantelzorgcompliment en werd deze vervangen voor een kaartje met een theezakje. Lokaal Liberaal probeerde nog met een motie dit tegen te houden, wat niet lukte. Vele honderden bewoners lieten ook via een petitie weten hier ontzettend veel moeite mee te hebben. Wat mij betreft bijzonder omdat de toenmalige coalitie van VVD, CDA, Lokaal Liberaal en GroenLinks (klik voor de verkiezingsprogramma’s) àllemaal in hun verkiezingsprogramma’s de mantelzorgers op een hoog voetstuk plaatsen. “Het moet structureel anders, beter, mooier, geweldigerderder… immers, mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk!” Later verdween Lokaal Liberaal, kwam de PvdA (verkiezingsprogramma PVDA) daarvoor terug, verdween GroenLinks en tadáááá kwam Lokaal Liberaal weer terug (volgt u het nog?)… En juist in 2019 de PvdA (!) werd toegevoegd aan het college, verdween het mantelzorgcompliment. En nu in een Corona LockDown hebben we een nieuwe coalitie van de VVD, het CDA, de PvdA en Lokaal Liberaal…. Mèt het goede nieuws: eind 2021 is het mantelzorgcompliment weer terug! Wel in een andere en goedkopere vorm en voorlopig alleen in 2021 en 2022.

Het bijzondere van dit alles is, dat de Rijksoverheid budget geeft aan de lokale overheid, de gemeente, om de mantelzorg te ondersteunen. Hierbij zit ook een vergoeding om een compliment uit te keren. Maar om dat niet “geoormerkt” is, niet is bestemd, hebben de gemeenten de vrijheid dit budget ook uit te geven aan andere zaken, zoals boekjes, ambtenaren en andere zaken binnen het mantelzorgdomein. Zoals de heer Toonen van de PvdA in de Raadsvergadering van 16 december 2020 heel juist zei: “Er gaat geld in, en er gaat geld uit. Onder aan de streep zie je of je een tekort hebt of een overschot.”. Het zijn politieke keuzes de gelden in te zetten.

Waar een Wil is…

De oppositiepartijen het Vechtse Verbond, Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen en de PVV hebben samen met ambtenaren gekeken naar de mogelijkheden voor een kleine financiële impuls in 2020 voor mantelzorgers. Hun taken zijn juist door deze crisis extra zwaar geworden, vaak brengt het ook extra kosten met zich mee. Eerder probeerde we dat via het Coronafonds waar de gemeente geen mogelijkheden in zagen, nu aan het einde van het jaar bleek nog een “pot onvoorzien” beschikbaar te zijn. De kans dat deze nog voor 1 januari 2021 wordt gebruikt is zó klein dat we samen een motie hebben ingediend in de gemeenteraad. Doel was om deze gelden beschikbaar te stellen voor de mantelzorgers. We hebben het over 90.000 EUR, 0,0006 procent van de totale 140 miljoen EUR die deze gemeente kost. Onthou even dit percentage…. 0,0006 procent.

In de Raadsvergadering hebben we samen een zeer positieve inbreng gedaan over de Waarom, de Wat en de Hoe van deze motie. En dat is belangrijk, omdat we een unanieme positieve uitslag wilden. We hebben gekeken naar de verkiezingsprogramma’s, we hebben het getoetst bij de uitvoering (de ambtenaren), we hebben gekeken naar de dekking (het potje onvoorzien) èn we hebben bewoners gevraagd wat zij er van vonden. Dik 90 procent van de bewoners is voorstander en vind dit ook een goed idee. Het gaat immers om “kleine” extra kosten van 0,0006 procent van het totaal, we helpen bewoners die het zo goed kunnen gebruiken èn in de uitvoering kunnen we met de lokale cadeaubonnen ook de lokale ondernemers extra steunen… win-win-win-win dus… 

Samenvatting bespreekstuk Raadsvergadering 16-12-2020:

Verbazing

Vandaar de enorm grote verbazing dat de coalitie partijen VVD, CDA, Lokaal Liberaal, en de PvdA echt àlles uit de kast haalden om te zeggen dat ze het niet wilden. De VVD (de Doeners) doen niets, Lokaal Liberaal (Doen wat je belooft) doen dat ook niet, het CDA wilde gewoon niet en de PvdA kwam met een training administratie en budgetten om te vertellen dat 0,0006 procent ècht niet kon op de enorme verliezen die deze gemeenten nu maakt… De ChristenUnie-SGP zei daarop: “Waar een wil is, is een weg. En dat was een mooie samenvatting van dit alles…. Het college en de coalitie Wil het niet. Gelukkig wel extra ondersteuning voor ondernemers (vele regelingen), worden de precariobelastingen voor 2020 niet geïnd (kosten 30.000) en krijgen alle ambtenaren voor 178.200 EUR een “Coronabonus” in 2020….

Mantelzorgers zijn net zoals de meeste andere vrijwilligers het fundament van de samenleving. Zouden zij er niet zijn, dan stort àlles in elkaar. Onbetaalbare sport, cultuur, evenementen, zorg, kinderboerderijen, muziek, onderwijs, etc. Van essentieel belang deze goed mogelijk te ondersteunen, ook met kleine financiële impulsen… en zeg nou zelf. Wanneer je dat geld krijgt van de Rijksoverheid voor een doel, geef het daar dan ook aan uit! 

 

× Hoe kan ik je helpen?
Skip to content